• Pred rekonšt.
  • Prestavba
  • PRED REKONŠTRUKCIOU
    Fotky pred rekonštrukciou, rok 2013

    PRESTAVBA
    Stavebné úpravy


    ©2021 Pizza+